Резиме на учебната 2023/2024

Напорната посветеност на наставниците од нашето училиште се открива преку презентациите на нивната работа со учениците во ниво на одделенија за учебната 2023/2024 година!
Резиме на високи резултати на тестови, учество на олимпијади, натпревари и конкурси.
Вон училишни активности, слики и описи на активности во уметнички клубови, наука, музика, спортски и воннаставни настани, креативни и иновативни проекти, екскурзии и патувања организирани во текот на учебната година, перформанси и специјални настани!
Признание и благодарност на учениците за нивните извонредни достигнувања, вклучително и доделување дипломи и признанија.
Изразете благодарност до наставниците, родителите и целиот персонал за поддршката и посветеноста!
Со почит,
директор
Сузана Ј.К.

     ​​