Прошетка во Кале и Скопска стара чаршија

Реализација на проектот Мултикултурализам во соработка со ПОУ Иднина и ООУ 25 Мај, донирана од МОН.