Vizitë në Ministrinë e Drejtësisë

Nxënësit e klasës 4¹ nga shkolla jonë, vizituan Ministrinë e Drejtësisë ku u takuan me ministrin e drejtësisë i cili i priti nxënësit shumë bukur, u përgjigj në pyetjet e parashtruara dhe i ftoi në zyren e tij ku përveç mikëpritjes nuk munguan as dhuratat për nxënësit. Edhe nga ana e zëvendëses së ministrit dhe shefit të kabinetit mirëpritja ishte në nivel të lartë.  Nxënësit të lumtur fituan njohuri rreth punës, obligimeve dhe detyrave të kësaj ministrie. 

Kordinatore e vizitës: Suzana Kurbardoviq!