Çmimin e dytë

Puna që kurorëzohet me sukses është krenari! Sotë projekti i shkollës tonë fillore "25 Maji" në temën "Uji është burim i jetës" nga Science on stage North Macedonia, morri çmimin e dytë në nivel republikan e me çrast do ta prezantojmë shkollën dhe punën e palodhur të nxënësve tanë në Finlandë, në sferën e shkencës (hulumtim, eksperiment, eksplorim, krahasim, përfundim, ide për të ardhmen etj), para tridhjetë e gjashtë shteteve tjera në nivel botërorë.
Kordinatore: Suzana Kurbardoviq