06.11.2023 Projekti Erasmus: ''Fully Avoid Bully''

''Fully Avoid Bully'' dissemination event

DATË: 06.11.2023 Projekti Erasmus: ''Fully Avoid Bully''
Me date 06.11.2023 ne shkollen tone u realizua diseminimi i projektit tonë Erasmus të quajtur ''Fullly Avoid Bully'' gjatë vitit akademik 2021/22/2023, në të cilin ishin të pranishëm rreth 50 pjesëmarrës. Në këtë event ishin të pranishëm mësues dhe nxënës nga shkolla jonë dhe Polonia si dhe stafi udheheqes i shkolles sone dhe i shkolles mysafire nga shteti i Polonise nga Polonia dhe nga Shkupi dhe autoritet si dhe prindër dhe nxënës nga Shkupi.
Koordinatore e projektit: Arlinda Kastrati.