Mobilitetin ne Itali - 13.03-17.03.2023

Erasmus project: Don’t change the climate, change the system! Mobility in Italy

Municipal primary school "25 Maj" - Skopje

Nxenesit e shkolles sone ishin pjesemarres ne mobilitetin ne Itali qe u realizua nga 13.03-17.03.2023 se bashku shkollat partnere ne projekt nga Italia, Rumania, Turqia dhe Kroacia duke qene aktive ne një seri aktivitetesh edukativo-arsimore te cilat kane per qellim ndergjegjesimin e nxenesve me ceshtjen e ndryshimit te klimes permes diskutimit, eksperimentimit dhe vezhgimit. Qellimi i aktiviteteve te realizuara ne kete mobilitet ishte rritja e ndergjegjesimit rreth ndryshimeve klimatike/mjedisore. Ne kete mobilitet ne Itali nxenesit pjesemarres shkembyen reflektimet e tyre ne lidhje me ndryshimet klimatike, sfidat, zhvillimin e strategjive dhe aftesie sektoriale dhe ne te njejten kohe ata shkembyen pervojen e tyre te perditshme se bashku me nxenesit nga shkollat e tjera te cilat jane pjese e projektit.