ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

за наставниците кои се заинтересирани да учествуваат на обуката во рамките на проектот Еразмус +, Чекор во социјална инклузија и иновација, KA 122-SCH-A613C94.

ЧЕКОР КОН СОЦИЈАЛНА ИКЛУЗИЈА И ИНОВАЦИЈА

Се повикуваат сите заинтересирани наставници во основното училиште "25 Мај", да се пријавуваат за учество на обуката на темите, менаџирање на АДХД, Аутизам кое ќе се реализира во период од 21-25 март, 2022 година, Сплит, Хрватска. За да учествуваат во обуката за општи вештини, кандидатите мора да пополнат апликација / формулар кој ги содржи основните информации за учесникот, мотивационо писмо за учество и потоа да потпишат изјава за согласност за учество и да испратат официјална училишна пошта ou25_maj @ yahoo.com и aarlindakastrati@ hotmail.com. Краен рок за поднесување на апликациите е 05.03.2022 година. Апликациите кои ќе пристигнат по истекот на рокот нема да се разгледуваат. Проектот „ЧЕКОР КОН СОЦИЈАЛНА ИКЛУЧИЈА И ИНОВАЦИЈА“ е дел од проектот Чекор кон социјална инклузија и иновација "KA 122-SCH-A613C94".

За повеќе информации контактирајте го координаторот на проектот Арлинда Кастрати.

Скопје, 28.02.2022 година