Посредување со информации


Службено лице определено за посредување со информации:

Адем Бајрами

Контакт информации:

е-маил адреса: ademprofi58@gmail.com
телефон: + 389 70 507 220