Erasmus проект: Fully Avoid Bully, Шпанија

Почитувани,

Учениците од нашето училиште како дел од проектот „Fully Avoid Bully“ 2020-1-IT02-KA229-079166_5 (проект финансиран од ЕУ), во координација со други училишта кои се дел од проектот „Fully Avoid Bully“, од 08.05.2022-14.05.2022 yчествуваа во мобилноста во Шпанија, учествувајќи во низа едукативни активности кои имаат за цел да ја подигнат свеста на студентите за промовирање на одговорното и безбедно користење на интернетот и технологијата од страна на студентите. Целта на овие активности е информирањето како и повикување на координација во напорите на сите актери, родители, наставници и деца за „онлајн искуствата на учениците да бидат само позитивни“. Во оваа мобилност во Шпанија, учениците-учесници ги разменија своите размислувања за булизмот како феномен и воедно го разменија своето секојдневно искуство заедно со учениците од другите училишта кои се дел од проектот.