Водата живот значи 1

Продолжуваме со реализирање на најинтересните активности од проектот "Водата живот значи". Истражување на параметри на водата на каналот Хасанбег. Главна цел е учениците да имаат знаења за науката и значајноста на водата како природен незаменлив ресурс. Заклучокот е дека истражената вода е загадена особено во населено место. Главен фактор на загаденоста е самиот Човек.
Порака: Чувајте ја природата особено не ја загадувајте ВОДАТА.