Мултикултурализмот во образованието 2

Продолжуваме со реализација на следната активност од проектот "Мултикултурализмот во образованието". Активноста се реализира во просториите на ООУ "25 МАЈ" во соработка со ООУ "ДАНЕ КРАПЧЕВ".