Водата живот значи

Продолжуваме со предвидените активности "Водата живот значи" - ФИТР. Истражување на параметри на вода во езерото Смилковци (PH вредноста, нитрити, железо, калиум, хлор, амонијак).