Интерен натпревар по Природни Науки V одд. Медина Амити