Резултати од прв круг и финале на натпреварот по англиски јазик VI одд.