Албански јазик и математика V одд.

Интерни натпревари по предметот албански јазик и математика на ниво на училиште, 5-то одделение.