Биологија 7 и 8 одд.

Резултати од првиот круг натпревари по биологија за седмо одделение со менторката Анида Амиди и за осмо одделение со менторот Салије Зимери и Анида Амиди.