Иновативни методи на настава за вештините од 21 век - Сплит, Хрватска

Почитувани,

Од денес 21.03.2022 до 25.02.2022 наставниците од општинското основно училиште „25 мај“ се дел од обуката на тема „Иновативни методи на настава за вештините од 21 век“.
Оваа обука е внимателно дизајнирана според најновите научни истражувања и примери за најдобри и најефикасни наставни практики. Оваа обука е создадена според најновите резултати од научните истражувања од областа на образовната психологија, психологијата на однесувањето, невронауката, педагогијата, методологијата на настава и дидактиката. Наставниците ќе се здобијат со компетенциите за успешно учење на учениците, практично познавање на развојот на невро-бихевиорални тешкотии, како и методи и пристапи на работа со студенти кои имаат било каков вид на СЕн (потреба за специјално образование) или кои се во позадинета позиција и се изложени на ризик од образовно и социјално исклучување.

ERASMUS+ KA122-SCH Project 2021-MK01-KA122-00019726
TEACHERS MOBILITY IN SPLIT, CROATIA 
PERIOD: 21.03.2022 - 25.03.2022