ЕРАСМУС ПРОЕКТ „DON’T CHANGE THE CLIMATE, CHANGE THE SYSTEM!“

МОБИЛНОСТ ВО САСАРИ, ИТАЛИЈА, 07.03.2022 - 11.03.2022

Оваа мобилност во Италија се одржа од 21.03-25.03.2022 заедно со партнерските училишта во проектот од Италија, Романија, Турција и Турција нека служи за модел за  учениците од нашето училиште "25-ти мај", Скопје, да анализираат различни природни и општествени феномени и да послужат за модел за нивните врсници во нашето училиште и пошироко. Целта на оваа мобилност е да се постигнат следниве цели:

- Препознавање на климатските промени преку дискусија, експериментирање и набљудување
- Да ги направат студентите посвесни и поактивни за големо прашање како што се климатските промени
- Фокусирање на целите за животната средина и климата, да ја поддржиме зголемената свест за предизвиците на еколошките и климатските промени, развојот на зелените секторски стратегии и методологии