Ученици што учествуваа на интерните натпревари

Ученици што учествуваа на интерните натпревари по предметот албански јазик од VI, VII, VII и IX одд. реализирани од дата 03.03.2022 до 05.03.2022 г.