Конечни резултати (втор круг)

Конечните резултати (втор круг) од интерниот натпревар по предметот Англиски јазик во О.О.У. „25 Мај“ Хасанбег - Скопје, одржана на 11.03.2022 година (деветто одделение).
На првите три места Управата на училиштето ќе им додели благодарници, им благодариме на сите учесници на овој натпревар и Ви посакуваме успех во иднина.
Наставници: Мирвет Муслиу, Блерим Троли.