Шаховски турнир

Шаховски турнир на кој учествуваа повеќе училишта од општина Гази Баба, меѓу кои беше и нашето училиште ООУ 25 Мај. Учесници на овој натпревар беа ученици од VIII и IX одделение.