Натпревар - Gara 2021/22

Резултати од VIII и IX оделение по предмет Математика кој се реализира на датум 01.03.2022 и 03.03.2022 во два круга и покажаа интересирање за натпреварување со следни резултати.