ВУЛКАН

2-1 одд. во научната лабораторија реализираше експеримент ВУЛКАН и забавен експеримент со проф. Ариф Реџепи.