Донација

Врз основа на зелени проекти-млади истражувачи организирана од ФИТР и МОН на тема „Вода, живот значи“ нашето училиште во соработка со Друштво за промет „Варус“ која што донираше апарат за мерење на параметри на водата која е неопходна за поуспешна реализација на предвидените истражувања. Исто така донираа и: Reflectometerflex, Reflektoquant.