Проект Еразмус + ''GreenACT, Зелени претприемачи против климатските промени''

Erasmus+ ''GreenACT, Green Enterpreneurs against climate change''

Од 24-26.01.2022 година - Општинското основно училиште „25 Мај“ - Скопје заедно со други училишта од Норвешка, Португалија, Полска и Турција е учесник на транснационалниот информативен состанок организиран од гимназијата „Одда vsg“ Од Норвешка. На оваа средба учествуваат и г-дин Фадил Муртезани и проф. Арлинда Кастрати. Сите партнери на проектот К220 „Зелени претприемачи против климатските промени“ заедно во Норвешка, работејќи на тоа да ги направиме студентските мобилности реалност, конечно. Сето ова за да ги опремиме нашите студенти со јазични, социјални и академски алатки. историја на општинското основно училиште „25 МАЈ“ – СКОПЈЕ. Вреди да се спомене дека во овој проект нашето училиште ќе учествува во пет мобилности со ученици и наставници и ќе ги пречека учениците од партнерските училишта во проектот со спроведување на активностите предвидени според планот за извршување на активностите во дадениот проект. По завршувањето на координативните активности, учесниците ја искористија можноста да го запознаат градот Одда, Норвешка и да се дружат со останатите учесници. Културното учење, познавањето на другите европски култури е секогаш задолжително во Еразмус +.