Последна фаза од проектот „Дигитално училиште“

Почитувани родители, ученици, наставници, денес започна последната фаза од проектот „Дигитално училиште“, започнат во 2013 година каде училиштето се снабди со 34 Смарт таблети, 37 компјутери, 35 проектори, 34 принтери како и 2 принтери А2, А3, А4 бел и црн и 1 печатач во боја A2, A3, A4.

Честитки за најдобрите учениците кои ги користат.

Нека ни е со среќа и со други проекти!