Експеримент - паста за заби

Në laboratorin e shkencave natyrore "Alajdin Imeri" pran shkollës tonë "25 Maji"

Kl:2/1

Gjithashtu shprehim dhe ngushëllimet tona për tragjedinë e sotme.  Familjarëve Zoti ua falte durimin  ndērsa të pësuarve Xhenetin. Në mesin e të pësuarve  ishte dhe emri e ish nxënëses sime Ajla Osmani Fera e cila ka qenë njē nxënëse e shkelqyeshme.