Честит 22 Ноември, Денот на азбуката на албанскиот јазик!