Едукативна презентација за финансиско образование на Народната банка на Република Северна Македонија

Почитувани,
Со задоволство Ве информираме дека на 19.03.2021 година нашето училиште беше дел од едукативните презентации за финансиско образование на Народната банка на Република Северна Македонија. Финансиското образование е од голема важност за децата и младите со цел да ги подобрат нивните лични вештини за финансиско управување, производи и финансиски услуги. Целта на оваа презентација е да се зголеми свеста на студентите за институцијата, нејзината улога и важност и влијанието што го има врз економијата на земјата. Презентацијата беше спроведена преку интерактивно предавање преку Интернет предводена од г-ѓа Леудита Муса, претставник на единицата за финансиско образование. На предавањата присуствуваа значителен број ученици од нашето училиште „25 Мај“ - Скопје.
Со почит,
Директор,
Мр. Фадил Муртезани.