Thirrje për pjesëmarrje në projekt ,,Don't change the climate;change the system!''...

Nxenesit duhet te punojne logon e projektit : ,,Don't change the climate;change the system''. Ne dokumentet perkatese keni rregullat sipas te cilave behet punimi i logos se projektit. Data e dorezimit te logos eshte 04.11.2020, ne e-mail : aarlindakastrati@hotmail.com.

Rezultatet e konkurrenteve pjesemarres ne konkurs, respektiovisht punimet me te bukura artistike do te publikohen pas zgjedhjes se fituesve.

Nxenesit ftohen, individualisht apo në grup, të zbërthejnë nëpërmjet ilustrime ... Do të pranohet vetëm një punim për nxenes. ... Për më shumë informacion kontaktoni koordinatoren e projektit Arlinda Kastrati.