Distance learning, сертификат

Честитки!

Нашето училиште е наградено со Европска ознака за квалитет за нашата работа во еТвининг проектотот „Distance Learning“, предводено од проф. Арлинда Кастрати, проект координатор. Ова значи дека нашата работа, работата на директорот Фадил Муртезани, нашите ученици и нашето училиште е признаена на највисоко Европско ниво.

Нашиот проект ќе се вметне во посебен простор на Европскиот портал