Don’t change the climate; change the system!, сертификат

Честитки!

Нашето училиште е наградено со Европска ознака за квалитет за нашата работа во еТвининг проектотот „Don’t change the climate; change the system!“, предводено од проф. Арлинда Кастрати, проект координатор. Ова значи дека нашата работа, работата на директорот Фадил Муртезани, нашите ученици и нашето училиште е признаена на највисоко Европско ниво.

Нашиот проект ќе се вметне во посебен простор на Европскиот портал