Европска ознака за квалитет

Нашето училиште беше наградено со Европска ознака за квалитет за Нашата работа во еТвининг проектотот „Distance Learning“. Ова значи дека Нашата работа, работата на Нашите ученици и Нашето училиште е признаена на највисоко Европско ниво. Како резултат на тоа добивме сертификат. Исто така Нашиот проект ќе се вметне во посебен простор на Европскиот портал