eTwinning Pupil Quality Label awards, certificates for the Project Distance Learning, 08.07.2020

Проектите се одвиваа од март до јуни во учебната 2019/2020 година. Проектите беа одлична можност и за наставниците и за учениците од нашето училиште. Овие проекти на учесниците им овозможи можност одблизу да се запознаат со огромните можности која ги нуди и се дел од програмата за Etwinning.

Координаторот на проектите Арлинда Кастрати и нејзините студенти беа наградени со Etwinning quality label - ознака за квалитет и им беа доделени сертификати со Etwinning quality label - ознака за квалитет. Директорот на општинското училиште, м-р. Фадил Муртезани, изрази благодарност за целокупниот придонес во реализирање на проектите во рамки на Etwinning projects реализирани од координаторот на проектот Арлинда КАСТРАТИ, проект координатор на повеќе европски проекти и во образовниот процес како целина.