Etwinning проект активности

Активности на учениците од ООУ "25 Мај" - Скопје, во рамки на едукативните активности кои се дел од проектот Etwinning реализирани од проф. Арлинда Кастрати и наставниците кои се дел од проектот Сузана Курбадовиќ, Селма Исак, Теута Хаскај Војника и директорот на ООУ мр. Фадил Муртезани.

Повеќе информации погледнете на дадениот линк: