Посета на градоначалникот

Ученици од 4/1 одд. од ООУ "25 МАЈ" Скопје денес го посетија градоначалникот Борис Георгиевски на општина Гази Баба.