Нашиот Јазик 2019

Поезија „Нашиот Јазик“

Рецитирана од учениците од 4/1 одд.