Lenda: Pune me kompjuter

Nxenesit e klases se IV_2.
Tema: Llojet e tekonlogjise informatike (smart).
Te punuara nga vete nxenesit.