Ученици од 4/1 одд од ООУ 25 Мај Скопје пеат за Моето училиште