НАТО 70 години постоење

На 14.06.2019 се одржа манифестација во Битола на тема: Едукација НАТО 70 години постоење. Нашите ученици учествуваа на конкурсот НАТО и нивните трудови како поезија, есеј, краток филм и цртежи, беа наградени заедно со наставниците-ментори Сузана Курбардовиќ, Салате Бектеши, Теута Хаскај Војника и Ајдар Сејди.