Oтварање на Детската градина и научната лабораторија - 2

Учениците од 3/1 одд. учествуваа на приредба организирана во училиштето повод свечено отварање на Детската градина и научната лабораторија.