Në Sh.F 25 Maji në Hasabeg të shkupit promovohen dy projekte

Në shkollën fillore 25 maji ne lagjen e Hasanbegut të Shkupit, u promovuan proektet “të luajmë së bashku” dhe “shkenctarët e rinjë- kabineti laboratorik”...
Këto dy projekte janë të rëndësishme për zhvillim e shkollës e në veçanti të zhvillimin e nxënësve në sfërën e arsimit.
“Ne provojmë dy projekte në shkollën ton projekti i parë të luajmë së bashku që është për nxënësit e klasës së parë deri ne klasën e tret. Projekti i dytë është kabineti laboratorik ku do ta shfrytëzojnë shkencat natyrore lëndët e kimik fizik dhe biologji. Gjithashtu mundë të shfrytëzojnë edhe mësimëdhënësit të cilët kan  fëmijët e tyre mundë të marim dhe ti lëmë në kopsht dhe ata mundë të mbajnë mësimin dhe ashtu sipas ligjit ne ju ofrojmë kushte për punë”, shprehet drejtori i Sh.F “25 Maji” në Hasanbeg, Fadil Murtezani. 
“Arritëm që në shkollën 25 maji ti realizojmë këto dy projekte që do të ju mundësoj fëmijëve të kësaj shkolle të mësojnë dhe të fotiojnë njohuri”, theksoi kryetari i komunës së Gazi Babës, Boris Georgievski. 
“Ashtu si ne Maqedoni edhe ne Gjermani, arsimi është shumë i rëndësishëm që të kontribohet nëpër shkolla. Dhe unë jamë i kënaqur që sa dopak i kemi dalur ne ndihmë kësaj shkolle”, u shpreh zëvendës ambasadori i Gjermanisë, Oto Graf. 
Realizimi i  projekteve u mundësua në bashkëpunim mes ambasadës gjermane në Shkup, komunës së Gazibabës, Shkolla e mesme Marija Kiri Skllodovska, shkolla 25 maji dhe  prindërve të nxënësve të kësaj shkolle.