Активноста продолжува во просториите на ПОУ Иднина