Театарска претстава "Пинокио" - 2

Денеска - 09.04.2019, во нашето училиште се реализираше театарска претстава "Пинокио" каде што учествуваа учениците од I до V одд.