Експеримент 2019

Eksperiment nga lënda e kimisë i demonstruar në mënyrë atraktive nga nxënësit e klasës VIII-7