Ден на екологијата и Ден на пролетта 2019 - 2

Учениците од III/1 одд. освен што придонесоа за екологијата исто така и се радувавме за денот на Пролетта.