Rezultatete nga garat komunale

Nxënësit që do të marrin pjesë në garat regjionale 23.02.2019


Shkencat natyrore
Nënësi-jaklasamentoripikët
Eliza AsaniVIArif Rexhepi42
Melek QailiVIArif Rexhepi38
Refik LatifiVIArif Rexhepi35
Hanife AzemiVIArif Rexhepi35
Biologji
Kanita IseniIXAnida Amidiu93
Fidane LatifiIXAnida Amidiu93
Merale MemediIXLeonora Qazimi91
Shpresa MemediIXLeonora Qazimi91
Anesa IbishiIXAnida Amidi91
Rinor IsmailiIXAnida Amidi89
Krenare IseniIXLeonora Qazimi81
Leonora DemiriIXLeonora Qazimi78
Nderim IsmailiIXAnida Amidi78
Anida AbdullahuVIIIAjsere Limani61
Elma ShaqiriVIIIAjsere Limani61
Kanita MurtezaniVIIILeonora Qazimi61