8 Март - 2

Во чест на 8 Март, изработки од учениците од III-1 одд. Исто така, тие пеат за МАЈКАТА.