Vizitë në stacionin Hidrometeorologjik Shkup 10.02.2019

Kjo vizitë u realizua në bashkpunim me Sh.F.K "Stiv Naumov" (Shkup) në kuader te projektit në aktivitet e përbashkëta "Ndertojmë Ura".
Nxësit për së afërfmi u njoftuan me mjetet meteorologjike barometer, barograf, termometer, shtëpitë meteorologjike, anemograf si dhe në dhomën e informacioneve të motit dhe klimës.