Одбележување на крајот на годината 2018

По повод одбележувањето на крајот на годината, III_2 одд. ја украси училницата за најубавото и највеселото време во годината со лампиони и светилки.